1. Typowe zastosowanie produktu obszar MASK;
  1. M - miasto słabo zaludnione strefy,
  2. A – autostrada strefa poza jednią ruchu,
  3. S - drogi szybkiego ruchu strefa poza jednią ruchu,
  4. K – kolej.
 2. Logowanie produktu na zamówienie. Koszt opracowania logotypu 5 tys. zł.
  Minimalna partia produkcyjna 100 sztuk wyrobu.
 3. Referencje ZWik Sz-n, ZWik Sz-n, GDDKiA Gliwice
 4. Zapewniamy indywidualną współpracę na etapie projektu, w tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z Managerem produktu.