1. Typowe zastosowanie produktu obszar MASK;
  1. M - miasto słabo zaludnione strefy,
  2. A – autostrada strefa poza jednią ruchu,
  3. S - drogi szybkiego ruchu strefa poza jednią ruchu,
  4. K – kolej.
 2. Logowanie produktów na zamówienie, minimalna partia 100 sztuk danego wyrobu. Koszt opracowania logotypu w wysokości 5 tys. zł/sztuka.
 3. Referencje ZWik Sz-n, ZWik Sz-n, GDDKiA Gliwice
 4. Zapewniamy indywidualną współpracę na etapie projektu, w tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z Managerem produktu.